Projekty technologiczne

Projekty technologiczne

Specjalizujemy się w usługach dla szeroko rozumianej branży gastronomicznej i spożywczej. Nasza oferta obejmuje przegotowywanie koncepcji wyposażenia lokali oraz projektów technologicznych dla zakładów przemysłu spożywczego ulokowanych na terenie Gdańska lub innych pomorskich miast.

Projektowanie lokali

Współpracujemy z naszymi klientami na każdym etapie prowadzonej działalności w myśl zasady: od pomysłu do sukcesu. Przygotowujemy projektujemy lokali gastronomicznych, a także kuchni o każdym charakterze: szpitalnych, hotelowych, stołówkowych.

Projekty technologiczne dla zakładów przemysłu spożywczego

Oprócz projektów dla branży gastronomicznej opracowujemy projekty technologiczne na potrzeby zatwierdzenia zakładów przemysłu spożywczego przez Inspekcję Sanitarną i Weterynaryjną.
Projekty technologiczne wykonujemy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, budowlanych, BHP i przeciwpożarowych. Oparte są one o zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

projekty

Projekty technologiczne na potrzeby zatwierdzenia zakładu przez Inspekcję Sanitarną i Weterynaryjną

Wykonujemy projekty budowlane i technologiczne

Projekty technologiczne opracowujemy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, budowlanych, BHP i przeciwpożarowych. Oparte są one o zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

Jako cel nadrzędny naszej pracy stawiamy sobie dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb inwestora oraz skali i profilu prowadzonej działalności dbając o efektywne wykorzystanie istniejących warunków lokalowych.

Oferujemy przygotowanie dokumentacji technologii gastronomicznej i pośrednictwo w uzyskaniu akceptacji lokalu gastronomicznego przez organy nadzoru sanitarno-higienicznego oraz budowlanego.

W zależności od wymagań klienta przygotowujemy projekty budowlane z opracowaniem branżowych projektów z zakresu wentylacji, instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej lub opracowujemy wytyczne do istniejących projektów.

Oferujemy kompleksowe wyposażenie obiektów gastronomicznych. Nasi klienci nie ponoszą kosztów opracowania projektu oraz dokumentacji – jeżeli następuje podpisanie umowy na wyposażenie obiektu.

Projekt kuchni restauracyjnej

Projekt kuchni restauracyjnej z windą

Projekt kuchni w małej restauracji

Projekt baru typu fastfood

Projekt cukierni

Projekt kuchni cateringowej

Projekt kuchni hotelowej

google logo